Servis UPS-eva

Došlo je do pada napona. UPS je zakazao i računar Vam se restartovao. Sav Vaš rad je nestao bez traga.

Izbegnite ovaj scenario!

Servis Sve za komp radi popravke i održavanje UPS uređaja.

Mislite na vreme i sprečite bespotreban stres.

Šta spada u servis UPS uređaja

U radnje koje se tiču serisiranja UPS uređaja spadaju:

  • pregled kompletne instalacije UPS-a
  • provera ispravnosti rada ventilatora
  • provera svih priključaka pod nominalnim opterećenjem
  • provera stanja baterijskog seta
  • provera postojanja korozije i curenja elektrolita
  • provera ispravnosti prebacivanja na baterijski rad
  • test internog/statičkog ByPass-a
  • čišćenje od prašine i drugih prljavština
  • identifikacija mogućih problema u predstojećem periodu

Šta je UPS uređaj?

UPS (engl. Uninterruptible power supply) u bukvalnom prevodu znači neprekidno napajanje.

Reč je o električnom uređaju koji obezbeđuje rezervno napajanje strujom.

UPS reletivno kratko pruža napajanje strujom – u zavisnosti od kapaciteta od nekoliko minuta ili više. Ipak, to vreme je ključno za bezbedno isključivanje uređaja.

Od primarnog je značaja za skupe i osetljive uređaje. U ovu grupu posebno spadaju medicinska oprema, veliki štampači, različiti kompjuterizovani uređaji...

Nestabilne AC mreže mogu biti pogubne za serverske sisteme i radne stanice. Zatim za telekomunikacionu opremu, sigurnosne sisteme i dr.

Dakle, kada dođe do prekida napajanja strujom, pouzdan UPS i dalje radi za Vas. Taman toliko da sačuvate ono bez čega se ne može.

Mudra mala naprava, zar ne?

servis ups uredjaja

Zašto je bitno redovno održavanje UPS uređaja?

Shodno svojoj važnosti, veoma je bitno da UPS uvek bude u top formi.

Kao i svaki drugi uređaj, i UPS je sklon „trošenju materijala“. Ukoliko je sistem dotrajao, pitanje je momenta kada će doći do ozbiljnijeg kvara.

Primera radi, da li znate kada ste na Vašem UPS-u poslednji put menjali baterije?

Životni vek baterija je od 3 do 5 godina. Baterije u UPS-u su međusobno povezane. Smanjena autonomija samo jedne baterije, neminovno dovodi do oštećenja ostalih.

Takođe, neispravan ventilator direktno utiče na ceo UPS-ov sistem. Dan za danom i havarija je neizbežna.

Zato je pravilo da UPS uređaj treba kompletno proveriti barem jednom godišnje. Na taj način se uvek može blagovremeno reagovati. Bilo da je potrebno čišćenje ili zamena nekog dotrajalog dela, prevencija je ključna.

Kako se održava UPS uređaj?

Održavanje, popravka i zamena delova kod UPS uređaja traži stručno znanje.

Istina, određene preventivne mere možete i sami poduzeti. No, pitanje je koliko Vam je to potrebno pored svih obaveza koje već imate.

Zato je najbolje da se obratite servisu za računare Sve za komp. Jedan poziv i mi smo već tu.

Potpisivanjem ugovora o godišnjem održavanju Vašeg UPS-a, mi preuzimamo sve obaveze. U današnje vreme, jedna obaveza manje, stvar je od neprocenjivog značaja.

Cena servisa UPS uređaja

Nije isto očistiti UPS-ove komponente od prašine ili uraditi reparaciju elektrolita. Ponekad je potrebna samo popravka, a ponekad zamena čitavog dela.

Takođe, određene kvarove nije moguće popraviti, ili, jednostavno, nije isplativo. U tom slučaju, mi smo tu da Vam damo najbolji savet. Preporučićemo Vam dostupne modele i detaljno Vas informisati o njihovim performansama.

Ono što je sigurno, jeste da cenu formiramo nakon detaljne dijagnostike, a na Vama je da donesete konačnu odluku. Popravljati, menjati, čistiti, ili ništa od navedenog.

Kontaktirajte nas i saznajte više. Samo, ne odugovlačite – može nestati struje!